AlertBrick - et nytt unikt og komplett varslingssystem!

Benytte AlertBrick til temperaturvarsling i fryser/kjølerom

Det er ofte store verdier i kjøledisker og frysere på lager og i butikker. Disse verdiene kan fort gå tapt dersom kjølingen svikter, ofte oppdages ikke dette før tidligst dagen etter og da er det for sent. Frysevarene tiner og melka blir sur. I tillegg til verdier som direkte går tapt medfører dette en stor kostnad til både rengjøring og evt nytt utstyr dersom noe er blitt ødelagt både pga. lukt og fukt.

Dagens systemer for å overvåke kjøl og frys er både kompliserte og kostbare. Ved å installere en AlertBrick med ekstern temperaturkabel kan du enkelt og raskt få melding dersom temperaturen stiger over de gitte grenser og nødvendige tiltak kan iverksettes umiddelart. Du sparer både tid og penger!

Hvordan?
Installer AlertBrick enkelt på www.AlertBrick.com, plasser deretter AlertBrick på utsiden av frys-/kjølerom og monter en temperaturkabel på produktet. Strekk kabelen inn der du ønsker overvåking.

Obs! Husk å informere de som skal motta SMS-varslet.