Quickguide ved brann/gass (med Mobiltelefon)

 • Dette forutsetter at du er registrert i AlertBrick-systemet via web, telefon eller selger.
 • Kun eiers mobilnummer kan benyttes til installering.
 • Du kan ikke konfigurere temperatur eller innbruddsalarm.

 1. Åpne deksel og sett inn batterier. (Figur 1)
  Skyv batteriene mot pluss. (Figur 2)
 2. Sett deretter på deksel.
 3. Trykk på reset knapp (Figur 3), vent ca. 15 sekunder
  og trykk deretter reset-knappen igjen.
 4. Lampen til venstre vil blinke hurtig blått med en gang
  og etter ca. 15 sekunder vil lampen blinke roligere
  (Om rødt lys blinker, indikerer dette problemer med dekning).
 5. Lag en SMS melding på din mobiltelefon.
  Start meldingen med: AB Install
  Skriv deretter GSM-nummeret til din AlertBrick.
  Dette nummeret har du mottatt i eget ark eller på SMS.
  Send meldingen til nummer: 2462
 6. Du vil i løpet av kort tid motta en SMS med informasjon om installasjonen ble fullført.
  Om installasjonen ble fullført kan du plassere AlertBrick-enhet i ønsket bruksområdet.
  (Se brukerveiledning for optimal plassering).
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Når du har installert produktet og fått bekreftet installasjon på SMS-melding vil den blå
lampen slutte å blinke i løpet av 10 minutter. Når venstre lampe blinker svakt rødt
indikerer dette at produktet er operativ og klar til bruk.

Eier av produktet ligger inne som mottaker av alarmmeldinger.
Ønsker du å legge til flere mottakere les utvidet bruksanvisning.

Er ikke du eller ditt produkt registrert i AlertBrick sitt kunderegister kan du gjøre dette ved å gå
til www.AlertBrick.com eller ringe kundetelefon på: +47 902 00 005
(man – fre 08:00 – 20:00, lør 10:00 - 15:00).

OBS! Opplever du at ingen av lampene lyser, kontroller at batteriene er riktig satt inn.
Om den blå lampen ikke blinker som beskrevet, trykk inn reset-knapp i 15 sekunder.